Missa Votiva

Realizace čtyř koncertů hudebního díla Missa votiva v dramaturgii Hany Mikoláškové. Tento komponovaný pořad sestává ze dvou částí. V úvodu zazní autorská kompozice Ladislava Moravetze pro varhany. Bude následovat autor- ská hudební mše Jarmily Bekové pro komorní orchestr a sbor propojená verši slavného brněn- ského básníka Jana Skácela, v podání brněnské herečky Kateřiny Veselé.

Orchestr složený z hráčů Moravské filharmonie a Moravského divadla Olomouc bude dirigovat Jan Gottwald. Na koncertu se podílí olomoucké pěvecké sbory Chermon a Komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové.

Projekt vznikl v období prvního celostátního lockdownu, odráží tedy křehkost doby. Jedná se o duchovní hudební skladbu inspirovanou klasickým ordináriem, které je však v podání Jarmily Bekové propojeno s přírodními motivy. Bůh, Stvořitel je všudypřítomný, v každém drobném lístku, v tichu i v bouři. A v tom všem je obnažen člověk a jeho zranitelnost. Nezůstává však bez pomoci a už vůbec ne sám. Důležitým motivem této skladby je naděje a doufání. Cílem je uvést toto dílo ve světové premiéře na třech místech spjatých s autorským týmem, tedy v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce (spolek Chermon, jehož předsedkyní je autorka Jarmila Beková), v Červeném kostele v Brně, domovském městě režisérky Hany Mikoláškové, a v Kroměříži, kde na Evangelické akademii působí Ladislav Moravetz.

Čtvrté místo, Moravská Nová Ves, je pro konání koncertu velmi symbolické. Uskuteční se v kostele zničeném loňským tornádem. Chceme tak vyjádřit podporu všem, kteří právě naději a pocit, že nejsou opuštěni, velmi potřebují.

Premiéra se uskutečnila 27. 3. 2022 v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku.

Koncerty